1609 (VERKOCHT) – Armnius’ Corte ende grondighe verclaringhe uyt de Heylighe Schrift

1609 (VERKOCHT) – Armnius’ Corte ende grondighe verclaringhe uyt de Heylighe Schrift

Artikelnummer: 87 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Corte ende grondighe verclaringhe uyt de Heylighe Schrift […] vande Cracht ende Rechtvaerdicheyt der Voorsienicheyt Godts ontrent het quade: Wesende eerstmael int Iaer 1605, andermael int Iaer 1607

Auteurs: Arminium, Iacobum (Jacobi Arminius, 1560-1609)

Uitgave jaar en drukker: 1609, Ian Paedts Iacopszoon (Leiden, Ducker vande Universiteyt)

Bijzonderheden: Dit boekje uit 1609 heeft circa 40 pagina’s; de kaft ontbreekt, de titelpagina fungeert als voorkant. Op alle pagina’s is een kleurverschil te zien, waarschijnlijk is dit vocht geweest. Op de titelpagina is dit kleurverschil het sterkst, naast wat kleine vouwen en beschadiging (linksonder). Opvallend is ook dat de bovenkant onregelmatig en scheef is afgesneden, waardoor op sommige pagina’s de eerste zin of het artikelnummer ontbreekt. Afmetingen: 14 x 18 cm.

Toelichting: Aan het begin van de 17e eeuw vochten verschillende theologen en academici in de Republiek hoogoplopende redetwisten met elkaar uit. Een vanaf 1604 langzaam oplopend en belangrijk conflict speelde tussen de Leidse theologen Jacobi Arminius en Franciscus Gomarus. Kern van de discussie was de leer van de erfzonde en predestinatie. Arminius overleed in oktober 1609, zijn aanhangers (de Remonstranten) zouden na de Synode van Dordrecht in 1618/19 uit de Gereformeerde Kerk worden gezet. Deze uiteenzetting over de ‘Cracht ende Rechtvaerdicheyt der Voorsienicheyt Godts ontrent het quade’ past in deze discussie over de predestinatie. Het werk stamt uit 1609, maar omvat Arminius’ ideeën en stellingen uit 1605 en 1607 bedoeld voor verdere discussie en debat (zie titelblad). Inleidend word  in ‘d’oversetter tot den leser’ uitgelegd dat er foutieve/valse vertalingen van deze eerdere werken in omloop zijn en dat deze daarom nu ook in de ‘Nederduytsche sprake’ vertaald is. Hierna volgen de 24 artikelen waarin Arminius in gaat op de voorzienigheid van God.