1609 (VERKOCHT) – Corvinus vs Donteclock: ‘Christelicke Ende ernstighe vermaninghe tot vrede’

1609 (VERKOCHT) – Corvinus vs Donteclock: ‘Christelicke Ende ernstighe vermaninghe tot vrede’

Artikelnummer: 85 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Christelicke Ende ernstighe vermaninghe tot vrede aen R. Donteclock over sijne t’samensprekinge vande vertaelde Theses ofte disputatie D. Francisci Gomari ende D. Jacobi Arminij, aengaende de Goddelijcke Predestinatie. >> Waer inne Het verschil datter is tusschen de voornoemde Professoren in dit stuck der leere claerlijck wort gheopent ende ontdeckt / ende met enen aenghewesen dat t’ghevoelen D. Arminij met het rechtsinnich gevoelen der gereformeerder Kercken niet en strydet. Alles tot voorstant der waerheyt / ende betrachtinghe van vrede ende enicheyt inde Kercke Godes”

Auteurs: Anoniem, maar dit is: Corvinus, Johannes Arnoldsz (ook wel: Ravens; ca 1582 – 1650)

Uitgave jaar en drukker: 1609, Hillebrant Jacobsz (s’Graven-Haghe)

Bijzonderheden: Dit boekje bestaat enkel uit het boekblok, er is geen kaft. De ca 80 pagina’s zitten nog stevig aan elkaar vast; de pagina’s zijn in goede staat, het formaat van de pagina’s is wel wat onregelmatig. pagina’s zijn nog goed met elkaar verbonden en verder in goede staat. Op het titelblad staan wat aantekeningen in potlood en rechtsbovenin staat met pen ‘N.16’. Afmetingen: 15 x 19 x 1 cm.

Toelichting: Dit boekje is onderdeel van de hoogoplopende redetwisten (of pamflettenstrijd) tussen verschillende theologen en academici in de Republiek aan het begin van de 17e eeuw. Corvinus was een theoloog, die na een studie in Frankrijk 1605 terugkeerde naar Leiden. In het langzaam oplopende conflict tussen de Leidse theologen Arminius en Gomarus kiest Corvinus voor de kant van Arminius. In 1610 was hij medeontekenaar van de ‘remonstrantie’ en na Dordtste sysnode van 1618/19 werd hij uit de kerk gezet. In dit boekje reageert Corvinus op de publicatie ‘Tsamen-spreeckinghe’ uit 1609 van Donteclock, een gereformeerd predikant (o.a. in Delft en Brielle) die ook enkele malen opduikt in deze redetwisten. Corvinus verwijt Donteclock dat hij er helemaal naast zit in zijn conclusie dat Arminius in feite tegenover ‘de kercken’ staat, zie ook de titel. Daarnaast verwijt hij Donteclock in feite (modern gezegd) een ‘draaikont’ te zijn inzake de predestinatie , gelet op zijn publicatie ‘Responsio’ uit 1589.