1609 (VERKOCHT) – Donteclock vs Corvinus: ‘Antwoorde Op een zeker Schrift eens Onbekenden’

1609 (VERKOCHT) – Donteclock vs Corvinus: ‘Antwoorde Op een zeker Schrift eens Onbekenden’

Artikelnummer: 86 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Antwoorde op een seker schrift eens onbekenden, ‘tonrechte geintituleert christelicke ende ernstighevermaninghe tot vrede aen R. Donteclock, over zijne ‘tsamenspreeckinge etc. In welcke antwoorde de principaele deelen deser vermaninghe wederleyt worden, ende bethoont dat se alleene een schijn maer geen rechte gront der waerheyt en hebben, waeromme datselve schrift eer te houden is voor een aenstoockinge van meerder twist als voor een vermaninghe tot vrede.

Auteurs: Donteclock, Reginaldinus (1545 – ca 1611)

Uitgave jaar en drukker: 1609, Ian Andriesz. (Delf/Delft)

Bijzonderheden: Dit boekje van ca 120 pagina’s verkeert in goede staat: (i) de pagina’s zijn behoorlijk gaaf, op enkele lichte verkleuringen na en (ii) de pagina’s zijn onderling in het boekblok nog goed verbonde. De kaft is soort goudkleurig papier, waarbij onderste stuk is weggesleten. Verbinding tussen kaft en boekblok is goed. Afmetingen: 13,5 x 19 x 1 cm

Toelichting: Dit boekje is onderdeel van de hoogoplopende redetwisten (of pamflettenstrijd) tussen verschillende theologen en academici in de Republiek aan het begin van de 17e eeuw. Donteclock was een gereformeerd predikant (o.a. in Delft en Brielle) die enkele malen opduikt in deze redetwisten. Zo had hij het in 1579 namens de Hollandse Staten al aan de stok met de ‘humanist’ Coornhert over het vraagstuk van de erfzonde en predestinatie. Begin 17e eeuw is hij actief betrokken in het langzaam oplopende conflict tussen de Leidse theologen Jacobi Arminius en Franciscus Gomarus.

In 1609 publiceerde Dontcleck het boekje ‘Tsamen-spreeckinghe’, waarin hij disputaties (stellingen) van Arminius en Gomarus bespreekt. In een reactie hierop verwijt Corvinus, één van de latere remonstrantse voormannen, hem in ‘Christelicke Ende ernstighe vermaninghe’ (ook 1609) dat hij er ten aanzien van Arminius helemaal naast zit. In reactie op dit (destijds) anonieme geschrift, maakt Donteclock dit boekje: ‘Antwoorde op een seker schrift eens onbekenden’. Naast een inhoudelijke verhandeling over de strijdpunten tussen Arminius en Gomarus, benadrukt Donteclock dat de anonieme reactie onacceptabel is, of in de woorden van Donteclock: “de onbekende schrijvers zijn onbeschaemt”. Een dergelijke pennenstrijd moet je met open vizier voeren.