1609 (VERKOCHT) – Zes boecken (…) Monickerije ende Ridder- heeren Oorden (Gouda)

1609 (VERKOCHT) – Zes boecken (…) Monickerije ende Ridder- heeren Oorden (Gouda)

Artikelnummer: 90 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Zes boecken van-den oorspronck ende voortganck der monickerije, ende aller monicklijcker ende ridder-heeren oorden. >> Eerstelijck in’t Latijn gemaackt door den hoogh-geleerden D. Rodolphum Hospinianum, Dienaar der Gemeinte Iesu Christi binnen Zurich >> Ende nu getrouwelijck in de Neder-duytsche spraacke over-ghezet, door Andream van Oosterbeeck, Dienaar des H Evangelij binnen Montfoord

Auteurs: Hospinianus, Rodolphus, 1547-1626; vertaling: Oosterbeeck, Andreas van (eind 16e – begin 17e eeuw)

Uitgave jaar en drukker: 1609, Iacobus Migoen (Tergovde; Gouda)

Bijzonderheden: Het boek heeft een leren kaft, met op de rug in ‘Hospinianum – Van de monickerye’. De kaft heeft wat beschadigingen, maar is overall in redelijk goede staat. De binding tussen kaft en boekblok is goed, mogelijk mist net voor het titelblad een pagina. De pagina’s zijn verder in goede staat; af en toe zijn er verkleuringen te zijn, waarschijnlijk vanwege vocht. Boek I-IV tellen op tot 654 pagina’s; daarna start de telling opnieuw tot ca 500 pagina’s). Afmetingen: 15,5 x 19,5 x 6,5

Toelichting: Hospinianus was van 1594-1623 predikant in Zurich en schreef (in het Latijn) dit dikke boek over de ‘monickerijen ende ridder-heeren oorden‘. De vertaling van dit boek is van de hand van de Montfoortse predikant Oosterbeeck, van hem is weinig bekend. Dit werk is opgebouwd uit zes boeken. Boek I gaat over de ‘oorspronck ende Voortganck der monickeye bij den ‘Ioden, heydenen ende Turcken’. Boek II tot en met VI gaan vervolgens over ‘monickerie’ en ‘kloosterlieden’ bij de Christen. Een uitgebreid registers vormt de afsluiting. In totaal gaat het om ruim 1150 pagina’s.