1609 (VERKOCHT) – Donteclock vs Corvinus: ‘Tsamen-spreeckinghe’

1609 (VERKOCHT) – Donteclock vs Corvinus: ‘Tsamen-spreeckinghe’

Artikelnummer: 84 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Tsamen-spreeckinghe. Vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene doct. Francisci Gomari, de andere doct. Iacobi Arminij, aenghaende de goddelicke predestinatie, tot openinge, ende verclaringhe vande oneenicheyt, die daer is, tusschen d. Arminium, ende de kercken, in dit stuck der leere. Tot behulp vanden leser, ghestelt ende uyt-ghegheven door Reginald. Donteclock, Dienaer des H. Evangelij

Auteurs: Donteclock, Reginaldinus (1545 – ca 1612)

Uitgave jaar en drukker: 1609, Ian Andriesz. (Delf/Delft)

Bijzonderheden: Dit boekje uit 1609 bestaat enkel uit het boekblok, er is geen kaft. De ca 45 pagina’s zijn nog goed met elkaar verbonden en verder in goede staat. Op het titelblad staan wat aantekeningen in potlood en rechtsbovenin staat met pen ‘N.13’. Afmetingen: 15 x 19 x 1 cm

Toelichting: Dit boek is onderdeel van de hoogoplopende redetwisten (of pamflettenstrijd) tussen verschillende theologen en academici in de Republiek aan het begin van de 17e eeuw. Donteclock was een gereformeerd predikant (o.a. in Delft en Brielle) die enkele malen opduikt in deze redetwisten. Zo had hij het in 1579 namens de Hollandse Staten al aan de stok met de ‘humanist’ Coornhert over het vraagstuk van de erfzonde en predestinatie. Begin 17e eeuw is hij actief betrokken in het langzaam oplopende conflict tussen de Leidse theologen Jacobi Arminius en Franciscus Gomarus.

In dit boekje ‘Tsamen-spreeckinghe’ uit 1609 reageert Donteclock op een vertaling uit 1607 (mogelijk door Corvinus) met disputaties (stellingen) van Arminius en Gomarus over de predestinatie uit 1604. Donteclock kiest hierin de vorm van een tweegesprek tussen een ‘Latinist’ en een ‘Duytsch-klerck’. De laatste probeert de disputaties van Arminius en Gomarus te lezen en krijgt daarin hulp en uitleg van de Latinist. Deze Latinist is hierbij van mening dat niet zozeer Arminius en Gomarus een conflict hebben, maar dat Arminius eerder tegenover ‘de kercken’ staat (zie ook de titel).