1610 (VERKOCHT) – Arminius’ corte verclaringhe Romeynen IX

1610 (VERKOCHT) – Arminius’ corte verclaringhe Romeynen IX

Artikelnummer: 93 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Copie. Van sekeren brief eertijts gheschreeven van Iacobo Arminio aen Gellium Snecanum, inhoudende, een corte verclaringhe over het neghende capittel tot den Romeynen

Auteurs: Arminium, Iacobum (Jacobi Arminius, 1560-1609) – POSTUUM

Uitgave jaar en drukker: 1610 (ca), Bastiaensen, Matthijs (Rotterdam)

Bijzonderheden: Dit pamflet bevat circa 45 pagina’s en heeft geen kaft. Het titelblad is voor circa 30% los (linksboven), verder zijn alle pagina’s nog goed aan elkaar verbonden. Er zijn enkele lichte vochtvlekken zichtbaar. Afmetingen: 18 x 14 cm

Toelichting: Dit boekje betreft een afschrift van een brief van Arminius (zie hierna) aan Gellius Snecanus. De eigenlijke naam van ‘Gellius Snecanus’ was Jelle Hotzes, een theoloog en predikant uit Friesland die rond 1596 is overleden (1525-1596). Bij de opkomst van het protestantisme koos Hotzes voor de Reformatie. In de aanloop naar en de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568) was hij ondermeer actief in het protestantse veldleger van Lodewijk van Nassau en later ook op de vlucht voor de Spanjaarden. Vanaf 1578 was hij predikant in Leeuwarden en diverse andere gemeenten.

In de jaren voor zijn dood heeft Hotzes gecorrespondeerd met Arminius, ondermeer over Romeinen 9 (i.c. de trouw en barmhartigheid van God). Jaren later, aan het begin van de 17e eeuw, vochten verschillende theologen en academici in de Republiek hoogoplopende redetwisten met elkaar uit. Vanaf 1604 liep met name het conflict tussen de Leidse theologen Jacobi Arminius en Franciscus Gomarus op. Kern van de discussie was de leer van de erfzonde en predestinatie. Arminius overleed in oktober 1609, zijn aanhangers (de Remonstranten) zouden na de Synode van Dordrecht in 1618/19 uit de Gereformeerde Kerk worden gezet. De heruitgave in 1610 van deze oude brief zal ondersteuning geboden hebben aan het verdedigen van de leer van Arminius. Hotzes is ook wel ‘een voorlooper der Remonstranten’ genoemd.