1613 (VERKOCHT) – Contra Reformatie vanuit Antwerpen; Ioannis Van Gouda & bisschop Malderus

1613 (VERKOCHT) – Contra Reformatie vanuit Antwerpen; Ioannis Van Gouda & bisschop Malderus

225.00

Uitverkocht

Artikelnummer: 40 Categorieën: ,

Beschrijving

Volledige titel: Dit boek bestaat uit twee delen: (1) Tale ende redenen Ioannis de Gouda, Ultrajectini, priesters der Societeyt Iesu voor het beraedt Leonardi Lessü… teghen de misluckte Mont-stoppinghe M. Michaelis Hogii, woorden-dienaers in Sevenbergen en (2) Catholijck onderwijs tot versterckinghe vanden crancken in’t gheloov

Auteurs: Achtereenvolgende auteurs: (1) Gouda, Joannes de (Ioannis de Gouda; 1571-1630) en (2) Malderus, Johannes (Ioannem Mulderum, Jan van Malderen; 1563- 1633)

Uitgave jaar en drukker: Voor beide delen geldt: 1613, Inde Plantijnsche Druckerije/ by de Weduwe ende Sonen van Jan Moerentorf (Antwerpen)

Bijzonderheden: Het boek heeft een perkamenten kaft, zonder verdere aanduidingen. De binding kaft-boekblok is voorin los, maar verder nog wel stevig. Achterin zijn de laatste drie (lege) pagina’s verfrommeld. De pagina’s van het boekblok zijn verder in goede staat. Afmetingen: 9 x 15 x 3 cm

Toelichting: Dit boek uit het Antwerpen van 1613 bevat boeken van twee verschillende Zuid-Nederlandse (Katholieke) auteurs.

Het boek van De Gouda (1571-1630) maakt onderdeel uit van een hoogoplopende schriftelijke redetwist tussen de (Zuid-Nederlandse) Katholieken en de (Noord-Nederlandse) Protestanten. De Vlaamse schrijver Leonard Lessius (1554-1623) publiceerde in 1609, dus te midden van de Tachtigjarige Oorlog, een betoog waarin hij de Katholieke leer als het ware geloof aanduidde (NL: ‘Beraedt wat gheloof ende religie men behoort t’ aanveerden’). Als reactie hierop liet de Gereformeerde Synode de Zevenbergse predikant Michiel Hogius een tegenweer schrijven, die rond 1611 verscheen onder de titel ‘de Mont-stoppinghe van Lessius’. De Jezuïet De Goude reageerde hier namens Lessius weer enkele malen op, namelijk in 1612, in 1613 (dit boek) en in 1615. In het boek trekt De Goude fel van leer, bijvoorbeeld met het openingshoofdstuk getiteld ‘valsheid en ongenoegzaamheid van Michiel Hogius in de heilige schriften’; de toon is gezet…

Het tweede boek raakt min of meer aan hetzelfde godsdienstige conflict, namelijk de opkomst van het Protestantisme ten koste van het Katholicisme. Johannes Malderus (1563-1633) werd in 1611 tot de vijfde bisschop van Antwerpen benoemd en in de uitvoering van zijn bisschoppelijk bestuur bestreed hij ook het Protestantisme. Dit boek uit 1613 is een Nederlandse/Vlaamse vertaling van zijn ‘Instruction Catholique pour fortifier ceux qui sont foibles dans la foi’ en bedoeld als aansporing voor de wankelende gelovigen (Rom 14). Het boek is opgezet aan de hand van vraag en antwoord en bespreekt in 35 hoofdstukken belangrijke geloofsonderwerpen, van God en zijn predestinatie (H1) tot de beelden der Heiligen (H21) en het huwelijk (H35).