1771 (VERKOCHT) – Petrus Canisius’ Roomsch-Catholyke Catechismus verklaarende de vyf hoofd-deelen (Keulen, 1771)

1771 (VERKOCHT) – Petrus Canisius’ Roomsch-Catholyke Catechismus verklaarende de vyf hoofd-deelen (Keulen, 1771)

Artikelnummer: 42 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Roomsch-Catholyke Catechismus verklaarende de vyf hoofd-deelen van V.P. Petrus Canisius, S.J. – Bekragtigende met Schriftuurplaatsen de Roomsche Catholyke Leere, en wederleggende de Leere der On-catholyken. In de Nederduitsche Taal overgezet, ten behoeve van alle Nederlanders.

Auteurs: Canisius, Petrus (Kanis, Peter; 1521-1597)

Uitgave jaar en drukker: 1771; Vogel, Matthaeus (Keulen), voor Sundorff, Ferdinand (Amsterdam)

Bijzonderheden: Dit boek bestaat uit twee delen, in totaal 2x ca 480 pagina’s. Beide delen hebben een gemêleerde kaft, met een leerachtige kaft. Op de kaft staat in goudletters ‘Canisius – Cathecismus 1/2′. De binding met het boekblok is in beide gevallen goed en ook de pagina’s zijn in goede staat. De kaft heeft wel gebruikssporen. Afmetingen voor beide delen: 10 x 15,5 x 3 cm.

Toelichting: De van oorsprong Nijmeegse Petrus Canisius was een theoloog die in 1543 toe trad tot de orde der Jezuïeten. Hij speelde een belangrijke rol in de strijd tegen de ingezette Reformatie en het opkomende protestantisme. Hij schreef verschillende leerboekjes (i.c. catechismussen) die de gewone Rooms Katholieke gelovigen moesten wapenen tegen alle nieuwe ideeën en leerstromingen. Dit boekje is opgezet aan de hand van vraag en antwoorden (Q&A) en bespreekt de belangrijkste onderdelen van de Rooms Katholieke leer, hier in vijf hoofddelen: 1. Geloof, 2. Hoop, 3. Liefde, 4. de Heilige Sacramenten en 5. Christelijke Regtvaardigheid.