1669 (VERKOCHT) – Pamflet pro Oranje (Gouda) – ‘Apologie tegens de algemeene en onbepaalde vrijheid voor de oude Hollandsche regeeringe’

1669 (VERKOCHT) – Pamflet pro Oranje (Gouda) – ‘Apologie tegens de algemeene en onbepaalde vrijheid voor de oude Hollandsche regeeringe’

Artikelnummer: 10 Categorieën: ,

Beschrijving

Volledige titel:Apologie tegens de algemene en onbepaalde vrijheid voor de oude Hollandsche regeeringe

Auteur: Waarschijnlijk Pieter (Anthoniszn.) De Huybert (1622-1697)

Uitgave jaar en drukker: Jaar onbekend, mogelijk rond 1700; Kornelis Ruys (Gouda)

Bijzonderheden: Opnieuw gebonden, verder in goede staat. Afmetingen: 11 x 16 x 3 cm

Toelichting: Dit boek is gedrukt in Gouda door Kornelis Ruys en is een herdruk van een ‘pamflet’ dat geschreven werd in 1669 door Pieter de Huybert ten tijde van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1772). Na de dood van stadhouder Willem II in 1650 benoemden vijf van de zeven gewesten (Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre, Overijssel) geen nieuwe stadhouder. Naarmate Willem III (geboren in 1650) ouder werd en politieke rumoer binnen de Republiek toenam, nam ook de roep om een nieuwe stadhouder toe. De Huybert was raadpensionaris van Zeeland in deze periode (1664-1687) en voorstander van een nieuwe Oranje aan het roer, ten koste van de macht van de regenten. Zeeland was in 1668 dan ook het eerste gewest dat de (minderjarige) Willem III als de ‘Eerste Edele’ in hun Staten ontvangen. In de aanloop naar het Rampjaar (1672) werd Willem III de stadhouder van Holland en Zeeland en in 1674-1675 ook stadhouder van Utrecht, Gelre en Overijssel.