1712 – ‘De trappen des genadethroons – vertaling Westerhovius uit Hoogduits (1712, 1e druk, Gouda)

1712 – ‘De trappen des genadethroons – vertaling Westerhovius uit Hoogduits (1712, 1e druk, Gouda)

145.00

Artikelnummer: 28 Categorieën: ,

Beschrijving

Volledige titel: ‘De trappen des genadethroons van Jesus Christus – Bevattende acht Voorbereydingen, en acht dankzeggingen, op yder Dag der Weke, voor en na ’t gebruyk des H. Avondmaals’

Auteur: Westerhovius, Arnoldus Henricus (Westerhoff, 1677-1738); vertaling van originele versie van Tileman uit het Hoogduits

Uitgave jaar en drukker: 1712, 1e druk, Lukas Kloppenburg (Gouda)

Bijzonderheden: Het boek is opnieuw ingebonden, met een (moderne) leren groene kaft. Het boek betreft verder de originele eerste druk uit 1712, waarbij alle gravures aanwezig zijn en de pagina’s zich in goede staat bevinden. In het begin van het boek staat een ‘opdracht aen hare koninglijke majesteyt Sophia Louisa, door Gods genade Koninginnen van Pruyssen, enz., enz., enz.’ Bij elke ‘stap’ staat een gravure. Afmetingen: 9,5 x 15 x 3 cm

Toelichting: De van oorsprong Duitse Westerhovius (Westerhoff) kwam in rond 1708 als hofprediker van de Duitse graaf van Hessen-Kassel naar Den Haag. Hij werd in 1711 aangesteld als de nieuwe rector van de Latijnse school in Gouda en bleef dat tot zijn dood in 1738. Naast zijn werk als rector, was Westerhovius ook librijemeester en publiceerde ook wetenschappelijk bijdragen, gedichten en vertalingen. Dit boek betreft een vertaling vanuit het Hoogduits van een boek van P.J. Tileman en betreft 2x acht ‘trappen’ in de week voor en de week na het Heilig Avondmaal (voor dagelijkse overdenking).