1610 (VERKOCHT) – Coornhert’s kritiek en redetwisten: ‘Dolingen des Catechismi’ (Gouda, 1610)

1610 (VERKOCHT) – Coornhert’s kritiek en redetwisten: ‘Dolingen des Catechismi’ (Gouda, 1610)

Artikelnummer: 51 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: ‘Dolingen des Catechismi anderwerven blijckende in deszelfs beproefde proeve (…) naectelijck voor ooghen gestelt’

Auteur: Coornhert, Dirck Volkertsz. (1522-1590)

Uitgave jaar en drukker: 1610, Jasper Tounai (Gouda)

Bijzonderheden: Het originele en complete boekblok uit 1610 is opnieuw ingebonden, ’t boek is verder in goede staat. Afmetingen: 16,5 x 20,5 x 2 cm

Toelichting: Tijdens zijn leven was de ‘humanist’ Coornhert een felle bestrijder van de kerkelijke inperking van de godsdienstvrijheid en hij bestreed hierbij met name het opkomende Calvinisme en de manier waarop men gedurende de Tachtigjarige Oorlog met ‘andersdenkenden’ omging. Coornhert was een luis is de gereformeerde pels, viel de gereformeerde leer zelf aan en vocht geregeld hoogoplopende ‘redetwisten’ uit met theologen en academici. Dit boek is gedrukt in 1610 en daarmee een postume heruitgave van het origineel uit 1585. De oorsprong van deze twist stamt al uit 1579 toen Coornhert het in een dispuut over de erfzonde o.a. met predikant Donteclock aan de stok kreeg. In 1582 schreef Coornhert een venijnig stuk (de ““Proeve van de Nederlantsche Catechismo”) over de Catechismus, onder meer over vraag & antwoord 5 (erfzonde). Dit lokt weer reacties uit van drie ‘Delffsche Predicanten’, namelijk Arent Cornelisz, Gerobulus en opnieuw Donteclock. Deze ‘Dolingen des Catechismi’ is een heruitgave van de ‘Proeve’, maar bevat ook een tegenreactie op de drie predikanten en een weerlegging van hun standpunten.