1696 – Rechten en plichten voor de Katholiek (Gouda, 1696) – ‘t Welvaren van de Catholijke godsdienst in de vereenighde Nederlanden

1696 – Rechten en plichten voor de Katholiek (Gouda, 1696) – ‘t Welvaren van de Catholijke godsdienst in de vereenighde Nederlanden

125.00

Artikelnummer: 23 Categorieën: ,

Beschrijving

Volledige titel: ‘t Welvaren van de Catholijke godsdienst in de vereenighde Nederlanden

Subtitel: Bestaende in twee deele, Waer Van Het Eerste Bevat De plight der Leekens, en het reght der Geestelijke. Het Tweede De pligt der Geestelijke, en het reght der Leekens

Auteur: Huwé, Joannes (soms Johannes; overleden in 1725)

Uitgave jaar en drukker: 1696, Justus van der Hoeve (Gouda)

Bijzonderheden: Het boek heeft een perkamenten kaft en verder in goede staat. In het begin staat een (moderne) stempel van de bibliotheek van Maastricht (zie foto). Afmetingen: 9,5 x 16,5 x 5,5 cm

Toelichting: Joannes Huwé was een Haarlemse arts, onder andere gespecialiseerd in ‘het kinder baaren’ (verloskunde). Zijn interesse was echter breder, hij schreef ook verhandelingen over ‘Nederduytse redekonst’ en (in dit boek) over het Katholieke geloof. Na de Tachtigjarige Oorlog was de rol en positie van de Katholieke Kerk in de Republiek sterk onder druk komen te staan. Er waren echter nog altijd ‘enclaves’ te vinden waar meer ruimte was voor andersdenkenden, waaronder Haarlem en Gouda. In dit boek gaat Huwé in op de rechten en plichten van zowel de leken als van de geestelijken, bijvoorbeeld ten aanzien van de vrijgevigheid van de leek èn de juiste omgang met deze giften door de geestelijken. Dit laatste was (helaas) geregeld een probleem, aldus Huwé.