1622 – Remonstrantse geloofsbelijdenis (Gouda) – ‘Belydenisse, ofte Verklaringhe van ’t ghevoelen der leeraren (…)’

1622 – Remonstrantse geloofsbelijdenis (Gouda) – ‘Belydenisse, ofte Verklaringhe van ’t ghevoelen der leeraren (…)’

400.00

Artikelnummer: 11 Categorieën: ,

Beschrijving

Volledige titel: ‘Belydenisse, ofte Verklaringhe van ’t ghevoelen der leeraren, die in de gheunieerde Neder-landen Remonstranten worden ghenaemt, over de voor-naemste Artyckelen der Christelijcke Religie’

Auteur: Episcopius, Simon (1583-1643)

Uitgave jaar en drukker: 1622, 2e druk, Onder ’t Cruys (Gouda)

Bijzonderheden: Het boek zit in een perkamenten band, maar deze is ingedeukt en laat deels ook los (zie foto’s). Ondanks deze beschadigingen is het, mede vanwege de nog aanwezige perkamenten kaft, een vrij zeldzaam boek. Afmetingen: 10,5 x 15 x 2 cm.

Toelichting: Dit boek betreft een Goudse druk van (een van) de eerste Geloofsbelijdenis van de Remonstrantse Kerk. Simon Episcopius was een prominente Remonstrant, welke begin 17e eeuw een intense theologische strijd voerden met de gevestigde Hervormd/Gereformeerde kerk. Nadat de Remonstranten in 1610 hun bekende ‘Vijf artikelen’ in een verweerschrift hadden gepubliceerd, werden deze leerstellingen in de Synode van Dordrecht (1618-19) expliciet afgewezen en veroordeeld. Diverse Remonstranten vertrokken naar Antwerpen, waar in 1619 de Remonstrantse Broederschap werd opgericht. Hierna werden de leerstellingen in 1621 opnieuw op schrift gesteld, welke onder andere in Gouda werden gedrukt. De term ‘Onder ’t Cruys’ is van oudsher een aanduiding dat het geloof onder vervolging wordt beleden.