1701 – Gouds predikant De Mey over de “Schriftmatige Rede en Zedelijke Bedenkingen over de drievoudige Zugtingen”

1701 – Gouds predikant De Mey over de “Schriftmatige Rede en Zedelijke Bedenkingen over de drievoudige Zugtingen”

300.00

Artikelnummer: 02 Categorie:

Beschrijving

Volledige titel: Schriftmatige Rede en Zedelijke Bedenkingen over de drievoudige Zugtingen, die den H: Apostel Paulus (Rom: 8. vs. 19-27) toeschryfd aan het gansche Schepsel, de kinderen Gods, en den H: Geest

Auteur: Georgius de Mey (1628-1712), predikant te Gouda

Uitgave jaar en drukker: 1701, Lukas Kloppenborg, Gouda

Bijzonderheden: Perkamenten kaft; in redelijk goede staat, met uitzondering van eerste pagina (beschadiging) en laatste pagina (verkreukt). Afmetingen: 16,5 x 21 x 4 cm.

Toelichting: De Mey was gereformeerd predikant te Gouda, van 1681 tot aan zijn streven in 1712. Dit boek betreft een uitleg van Romeinen 8: 19-27, waar hij uitgebreid ingaat op de drievoudige zuchtingen (“zugtingen”), namelijk door de schepping, Gods gemeente en de Heilige Geest.