1735 – Traktaten Goudse Remonstrant: ‘Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne; Waer by gevoegt Tilenus en Uitenbogaert’

1735 – Traktaten Goudse Remonstrant: ‘Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne; Waer by gevoegt Tilenus en Uitenbogaert’

150.00

Artikelnummer: 09 Categorieën: ,

Beschrijving

Volledige titel: ‘Eenige tractaetjes van Passchier de Fyne (…) Waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. 9. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der verwerpinge. Den vijfden druk, vermeerdert met het leven van den schrijver.

Auteur: Passchier de Fyne (1588-1667), Daniel Tilenus (1563-1633 en Joannes Uitenbogaert (1557-1644)

Uitgave jaar en drukker: 1735, Pieter Visser, Amsteldam

Bijzonderheden: Perkamenten kaft, verder in goede staat. Afmetingen: 10 x 17 x 5 cm

Toelichting: Begin 17e eeuw liep de strijd tussen de Remonstranten (Arminianen) en de Contra-Remonstranten hoog op. Passchier de Fyne was rond de Synode van Dordrecht (1618-1619) één van de voormannen van de Remonstranten. In de buurt van Gouda en Leiden werd actief ‘jacht’ op hem gemaakt vanwege zijn ketterijen. Dit boek is een bundeling van “Tractaaten” (publicaties) van De Fyne en enkele andere Remonstrantse voormannen, zoals Tilenus en Uitenbogaert. Ook bevat deze druk een beschrijving van het leven van De Fyne.